Wijzigingen en nieuwe regels per 1 juli 2015

 

Per 1 juli 2015 zullen weer diverse regels en wijzigingen worden doorgevoerd waar u als ondernemer direct mee te maken kunt krijgen. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Verlaagd BTW tarief voor verbouwingen en renovatie aan woningen ouder dan 2 jaar vervalt

Het verlaagd btw tarief op arbeidskosten bij verbouwingen, herstelwerkzaamheden en tuinonderhoud is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%. Ondanks diverse geluiden en protesten vervalt deze regeling per 1 juli 2015. Daarbij is het van belang te weten dat het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden leidend is voor het al dan niet mogen toepassen van het verlaagd btw tarief. Heeft u voor 1 juli 2015 een offerte uitgebracht, maar u voert de klus daadwerkelijk na 1 juli 2015 uit, dan mag de regeling verlaagd btw-tarief niet meer worden toegepast.

Nieuwe ontslagregels

Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid gaat de ontslagprocedure veranderen. Per 1 juli 2015 kunt u in geval van bedrijfseconomische redenen of in geval van langdurig ziekte een ontslagvergunning via het UWV aanvragen. Gaat het UWV niet akkoord, dan kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Gaat het UWV wel akkoord, dan kunt u de werknemer ontslaan, maar kan de werknemer op zijn beurt het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.

Bij een verstoorde arbeidsverhouding gaat u rechtstreeks naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Bescherming tijdelijke medewerkers

Per 1 juli 2015 gaat ook de ketenbepaling veranderen, tevens onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. U heeft dan de mogelijkheid een werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 2 jaar. Hierbij is het van belang dat de dienstverbanden elkaar binnen 6 maanden (voorheen 3 maanden) opvolgen.  Overigens gelden deze regels alleen voor arbeidscontracten die zijn afgesloten op of na 1 juli 2015.

Transitievergoeding

De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Als u een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar (tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan tien jaar bij u in dienst is en op het moment van het ontslag vijftig jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkte dienstjaar na zijn 50e recht heeft op een maandsalaris, maar alleen als u een bedrijf heeft met 25 of meer werknemers). De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Voor de kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. U mag tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als u personeel gedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan mag u bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013. Als u iemand in mei 2017 moet ontslaan met 15 dienstjaren, hoeft u maar over vier jaar daarvan transitievergoeding te betalen.

De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als u als werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.

U hoeft geen transitievergoeding te betalen als:

·        Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

·        De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaamheden voor u verricht.

·        De arbeidsovereenkomst eindigt na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

·        Er sprake is van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering van de werkgever.

·        De werknemer korter dan 2 jaar bij u in dienst is geweest

·        In uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen

 

De WW

Nu mag u in het 1e half jaar nog zoeken naar werk dat verband houdt met uw eigen opleiding en werkervaring. Daarna wordt ook werk op een lager opleidingsniveau als passend beschouwd en na 1 jaar dient alle arbeid als passend te worden beschouwd. Per 1 juli 2015 wordt alle arbeid na een half jaar als passend beschouwd.

Daarnaast wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

Als laatste bouwt u per 1 juli 2015 over de 1e 10 jaar 1 maand WW per jaar arbeidsverleden op.  Daarna bouwt u per gewerkt jaar een halve maand WW op. U bouwt nu nog voor ieder gewerkt jaar 1 maand WW op.

Deze regels gelden alleen voor nieuwe WW-uitkeringen welke na 1 juli 2015 aanvangen.

 

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaan de brutobedragen van het minimumloon omhoog. Hieronder de bedragen voor 23 jaar en ouder.

  • € 1.507,80 per maand
  • € 347,95 per week
  • € 69,95 per dag

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *