auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak, wel of niet?

Kortgeleden kwam er een uitspraak binnen van het Hof Arnhem- Leeuwarden waarmee nog maar weer eens duidelijk werd hoe belangrijk het is een sluitende rittenregistratie bij te houden, mocht je tenminste geen bijtelling willen betalen.

Voor ons reden om nog een keer uit te leggen hoe de wetgeving in elkaar steekt en het in de praktijk kan uitpakken.

Situatie in het kort:

Naast een aantal bestelauto’s beschikt de belanghebbende over twee personenauto’s, een BMW en een Nissan. Deze auto’s worden aan een werknemer, die tevens via zijn bv 100% van de aandelen in belanghebbende houdt, ter beschikking gesteld. Met betrekking tot de Nissan past belanghebbende de bijtelling wegens privégebruik toe. Met betrekking tot de BMW doet belanghebbende dat niet. Voor de BMW is voor een aantal jaren een rittenregistratie bijgehouden. Daarna ondergaat de werknemer een oogoperatie waardoor hij enige tijd niet kan rijden. Een rittenregistratie wordt sindsdien voor de BMW niet meer gevoerd. De inspecteur legt loonheffingscorrecties op en belanghebbende gaat in beroep.

 

Oordeel Rechtbank en Hof (onderdeel van de uitspraak):

In eerste aanleg verwerpt de Rechtbank het beroep van belanghebbende, omdat zij niet heeft doen blijken dat de BMW voor minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden is gebruikt. In hoger beroep heeft belanghebbende twee schriftelijke verklaringen overgelegd. In beide verklaringen is opgenomen dat de werknemer en zijn echtgenote de BMW strikt zakelijk hebben gebruikt en dat de auto jaarlijks voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Daarnaast heeft belanghebbende een rittenregistratie overgelegd.

Het Hof benoemt allereerst dat de bewijslast dat de BMW op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt, op belanghebbende rust. Belanghebbende dient dit overtuigend aan te tonen. Het enkel aannemelijk maken is niet voldoende. Het Hof acht belanghebbende niet geslaagd in het leveren van bewijs, omdat de verklaringen geen overtuigend bewijs zijn. De verklaringen zijn afkomstig van personen die een belang hebben bij de uitkomst van de procedure en worden niet ondersteund door enig objectief bewijs. Voorts overweegt het Hof dat de achteraf overgelegde rittenregistratie evenmin het verlangde bewijs levert. De rittenregistratie bevat geen objectief controleerbare gegevens.

 

Dit bevestigd nogmaals het feit dat een auto op de zaak en daarnaast een auto in privé, geen reden is voor het achterwege laten van de bijtelling.

 

Conclusie:

Het Hof wijst er terecht op dat het om meer gaat dan aannemelijk maken. Belanghebbende dient ‘te doen blijken’, wat inhoudt: overtuigend aantonen. Daar was belanghebbende in casu niet in geslaagd. Belanghebbende kwam pas in hoger beroep aanzetten met een rittenregistratie. Het Hof overwoog dat een achteraf overgelegde rittenregistratie niet het verlangde bewijs vormt waarmee overtuigend wordt aangetoond dat op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gereden. Het Hof lijkt voorbij te gaan aan het feit dat belanghebbende in privé over een auto beschikte. Dit bevestigd nogmaals het feit dat een auto op de zaak en daarnaast een auto in privé, geen reden is voor het achterwege laten van de bijtelling.

Auto van de zaak

Auto van de zaak

Het blijft verstandig aan personeel een schriftelijk verbod op privégebruik op te leggen. Daarnaast is het verstandig een verklaring geen privégebruik auto bij de Belastingdienst in te dienen en tevens een sluitende rittenregistratie bij te houden. Deze registratie moet niet achteraf nog opgesteld zijn. De inspecteurs en ook rechters prikken daar over het algemeen snel doorheen.

Mocht jij of jouw personeel een bestelauto rijden dan is het verstandig een verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” in te dienen bij de Belastingdienst. In dat geval mag een kilometeradministratie achterwege blijven. Mocht de Belastingdienst aanleiding zien voor een controle, dan zullen ze veelal agenda’s, werkbonnen, roosters en dergelijke opvragen. Hiermee dien je het zakelijk gebruik van de bestelauto aan te kunnen tonen.

Mocht je meer willen weten over de bijtelling van de auto, vul het contactformulier in en wij bellen je binnen 24 uur terug.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *